Sibeliuksen Syntymäkaupunkisäätiö – tutustu tehtäväämme

Sibeliuksen Syntymäkaupunkisäätiö juhlii Jean Sibeliuksen, Suomen kuuluisimman säveltäjän ja musiikkilegendan, syntymäkaupunkinsa Hämeenlinnan tunnustamista vuonna 2016. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Sibeliuksen sävellysten, elokuvan ja taiteen tutkimusta ja levittämistä sekä osallistua muihin Hämeenlinnan sivilisaatioon ja digitaalisiin alojen projekteihin.

Tavoitteena on löytää terveitä elinkeinoja, jotka edistävät julkista aloitteellisuutta ja rahoitusmahdollisuuksia muun muassa nuorten musiikintoihin ja taideteoksiin. Yhdistykselle tarjoamia palveluja ovat esimerkiksi: antropologinen hoito ja tutkimus, yhteisprojektien johtaminen, tieteellisen teoksen tuottaminen sekä opastus ja tuki taiteilijoille.

Sibeliuksen Syntymäkaupunkisäätiö haluaa hyödyntää Sibeliuksen havainnointikykyjä ja nerokkuutta tarjoamalla paikan tutkia musiikkia tarkemmin, samoin kuin perehtymisen mahdollisuus maailmantaloudeen, luovuuteen ja digitalisaatioon. Yhdistys toivoo myös työskenteleviensa ihmisten olevan osa prosesseista sekä tuottavansa ansioituneita tutkimus- ja kehitystyötä.

Olemme sitoutuneet edistymiseen antamalla mukanaolijoille mahdollisuuden perehtymistarpeisiinsa, siihen miten innovoida sosiaalisesti merkittäviin projekteihin ja keinoihin saavuttaa tuloksia. Yhdistys toimii myös siltana eri alojen välillä joissa on mahdollisuuksia ja resurssit taiteilijoille, toimijoille sekä muille osallistujille.

Sibeliuksen Syntymäkaupunkisäätiö on Jean Sibeliuksen syntymäkaupungin Kuopion alueen kulttuurielämän kehittämiseen tarkoitettu, julkisen hyväksynnän saanut säätiö. Säätiöellä on vuosien varrella pyritty luomaan ja edistämään lukuisia taitoja ja taiteellista luovuutta Suomen kulttuuriperintöön ja kansallisen musiikin historiaan omistautuneita eri projekteja sekä tapahtumia.

Tavoitteemme ovat yhteydessä paitsi musiikkiin, Sibeliuksen toimintaan sekä taiteelliseen ja vaikuttavaan elämiseen myös elinympäristön suojeluun ja seurantakomiteoiden auttamiseen. Meillä on vahvat suhteet seudun lukuisiin muihin sosiaali-, muotoilu- ja tiedeinstituutteihin, korkeakouluihin, yrityksiin ja paikallisiin kulttuurialan tekijöihin.

Toimintamme koostuu erilaisista hankkeista, joissa pyrimme edistämään ja tuottamaan tutkimusta Sibeliuksesta, musiikkiviihdettä ja esitelmiä, kehittämishankkeita sekä tapahtumia. Lisäksi julkaisemme materiaaleja alueen arkkitehtuurista ja historiasta sekä juhlimme Kuopion juhlallisuuksia.

Sibelius-säätiö on suuri julkisen hyvän ihme ja opetuslapsi Jean Sibeliuksen syntymäkaupunki Helsingissä. Valtion ja kunnallisen ohjelman avulla tarkoituksenamme on suojella ja edistää suomalaista musiikkikulttuuria, kulttuuriperintöä ja tukea suomalaista musiikkitaiteilijoita.

Sibelius-säätiön tehtäviin kuuluu paitsi taiteilijoiden tukeminen, myös edistää festivaalien, konserttien ja muiden musiikkitapahtumien ohella sisältöjen luomista. Silti tärkein tehtävämme on nimenomaan vastata musiikkialan tarpeisiin ja tarjota mahdollisuuksia suomalaiselle musiikille.

Tavoitteemme on tarjota paitsi musiikkia ja tapahtumia kaikkiin elämäntilanteisiin, myös auttaa taiteilijoita suojelemaan omaisuuttaan sekä auttaa lahjakkaita soittajia ja laulajia saamaan mainetta ja kunniaa. Tekemällä näin voimme varmistaa, että pysymme edelleen mukana yhteiskunnan musiikkielämässä ja saamme upean todisteen siitä, miten arvostamme Jean Sibeliuksen sielunelämän ja hartaasti työtä.

Sibelius-säätiön toiminta-alueena ovat ensisijaisesti suomalaisen musiikin tutkimus ja tutkimusprosessien terveiden vuorovaikutussuhteiden vaaliminen sekä prosessien koordinointi alusta loppuun. Tavoitteenna on nostaa esille Suomen musiikkitaiteilijoiden lahjakkuutta ja mahdollisuutta laajentaa maanteitse.

Haluaisimmekin kiittäytymyksen merkiksi kutsua kaikki julkisen hyvän ihmeisiin olemaan osa siitä. Tutustu Sibelius-säätiöön ja lukuisiin erikoisuuksiin ja tapahtumiin, joita tarjoamme ympäri Suomea! Autamme sinua perehtymään suomalaisen musiikin ihanteisiin ja merkitykseen yhteiskunnassamme.

Sibeliuksen Syntymäkaupunkisäätiö on täynnä innostusta ja jännitystä. Emmekö me kaikki tiedä, että Jean Sibelius oli suomalainen säveltäjä, jonka teokset sisältävät runsaasti sielun musiikkia sekä upeita melodioita?

Tarkoituksemme Sibeliuksen Syntymäkaupunkisäätiössä on yhdistää ja vahvistaa sibeliushengen ympärille Suomea, brittiläistä maata ja muita maille sijaitsevia Sibeliuksen syntymäpaikkoja. Haluamme edistää Sibeliuksen teosten tutkimista ja esittämistä monien eri muotojen kautta.

Pyrimme takaamaan, että Kausain talossa Kouvolassa, jossa Sibelius syntyi toukokuussa 1865, juhlitaan hänessä ja hänen loistavissa teoksissaan. Tuomme elintoimintoja taloon musiikin, nukketeatterin ja tiedottamisen sekä muiden kulttuurisisustusten kautta. Myös olemme ottamassa osaa muodostamalla alueellisiin ja valtakunnallisiin tukihankkeisiin.

Teemme jatkuvaa työtä keskittyesssämme samanaikaisesti hankkeisiimme brittiläisen maan ympyröisss ja samalla pyrimme vahvistamaan olemassa olevia suomalais-brittil iin solidaarisuutta, jotta voimme tuoda esille paremmin Sibeliuksen lahja maailman musiikille.

Sebeliuksen Syntym äkaupunkis ä ätiön sanomana voit helpostikin lukea meid än nettisivuiltamme toimintamalliamme ja palveluitamme sek ä verkkosivuiltamme p äivitettyjen aktiviteettien tietoja! Toivomme kaikkien tutustuvan hankkeisiimme sek ä muihin aktiviteetteihin, joita tarjoamme Sibeliuksen syntym äpaikkojen suojelemiseksi ja uudelleen integroinniksi Suomen kulttuuriperintöön!