The Sibelius Birth Town Foundation

Tänään tarkastellaan vuonna 1935 perustettua Jean Sibeliuksen syntymäpaikkafondia. Laaksoisen Hämeenlinnan Järvenpäässä sijaitsee ainutlaatuinen maamme musiikin lähde, Sibelius-museo ja Jean Sibeliuksen muistomerkin muodostama muistotilaisuus. Sibelius-säätiö on jatkuvasti tukemassa alueen kulttuurihistoriallista vireyttä tuomalla esiin Jean Sibeliuksen musiikilliset osat sekä edistämällä ja tekemällä tunnetuksi alueen musiikkitapoja ja -perinteitä.

Tavoitteenaan on tuoda esille alueen aarteita ja paikantaa jokaiselle kaupunkilaiselle mugavasti saavutettavien palveluiden avulla. Sibeliuksen syntymapaikkafondi tukee paikallisia yhteisöjä ja aloitteita sekä tuottaa monipuolisia ja laadukkaita musiikkipalveluita, kuten musiikkikilpailujen, konserttien ja nykymusiikin tapahtumien järjestämistä. Yhdistyksen toimintaan sisältyy myös paikallisen kulttuurin suojeleva työ, jonka avulla alueen julkiset servisit ja markkinat pyrkivät varmistamaan, että suuri osa etnisesti aidoista elementeistä säilyy Fennoskandian alueella.

Yhdistyksellä on myös joitakin kiinteitä toimintoja, joilla se tuottaa palveluita paitsi osallistujille myös yleisölle. Niiden avulla yhdistys mahdollistaa kaikille lahjakkaiden nuorten syventyneemmän tiedon asteittain harjoittamisen musiikkinkin alalla. Lisäksi tavoitteenaan on tarjota lahjakkaalle nuorisolle edistyksellinen elinikäinen opetus ohjelma, joka tarjoaa perehtyneempien musiikkialojen tutkimusta ohjelmineen ja yhteiskuntakokeiden yhdistelmin.

Sibelius-säätiö tarjoaa haasteellisen ja viihdyttävän modernin tavan tutustua kotiseudun perinteisiin ja historiaan Sibeliuksen omintakeisen tapansa mukaisesti. Yhdistyksen tehtävien suorittamiseen osallistuvat yritykset, kulttuurilaitokset, artistit ja vanhemmat antavat enemmän kuin mitataan paikallisuudesta nousevan musiikin tuenteisiin.

Sibelius- syntymäkaupunkisäätiö on 1960-luvulla perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on edistää ja tuoda julkisuutta maamme merkittävimmälle säveltäjälle Jean Sibeliukselle. Säätiö lahjoitti jo vuonna 1964 Sibeliukselle Poriin kaupungin puistoon patsaan säveltäjän muiston kunnioittamiseksi.

Nykyisessä toiminnassaan säätiö tukee yhteisöjen ja yksilöiden musikaalisia harrastuksia ja tuottaa alan tapahtumia, kuten Sibelius-päiviä ja muusikointikurssikokemuksia. Se lahjoittaa myös kulttuurihankkeita ja -tiloja Poriin ja aloittaa monimuotoisia nykymusiikkiprojekteja. Lisäksi säätiö auttaa opiskelijoita musiikin alalla ja rahoittaa heidän opintojensa tutkimusta.

Sibelius- syntymäkaupunkisäätiö toimii aktiivisesti Poriin ja kiinnittäen samalla paljon huomiota Jean Sibeliukseen, jonka ansioista Suomella on nykyisin maailmanluokan musiikkiteollisuus. Toivotamme säätiölle menestystä pitkällä tahdilla!

Tänään haluamme esitellä erittäin mielenkiinnon herättävän säätiön – Sibelius-syntymäkaupunki-säätiö. Se on perustettu tukemaan ja edistämään Jean Sibeliuksen syntymäpaikan, Hämeenlinnan, taiteellisia ja kulttuuriperintöönsi liittyviä ohjelmia ja tapahtumia.

Sibelius-syntymäkaupunki-säätiö on aloittanut toimintansa vuonna 2000. Sen päätavoitteena on ylläpitää ja suojella Jean Sibeliuksen kulttuuriperinnettä ja muistettavuutta sekä siihen liittyviin paikkoihin ja hahmoihin Kanta-Hämeessä. Sivilisaatioiden ja luonvon yhdistelmien tarkastelemallaan tavalla Hklssa siemennetty kulttuuri on oiva esimerkki Suomen taiteellista perintöö.

Tavoitteidensa tyytyväisyyteen pyrkimiseksi silloin tulevaisuuteen, säätiö toteuttaa monia hankkeita ja tekee yhteistyötä inisiatiivien, joiden tarkoituksena on tarjota yleiseen saataville erilaisten maailmankulttuurien kokemuksia. Esimerkiksi joka vuosi siivet-projektin puitteissa siellan tuotetaan ja esitetåan uusia musikaalisia produktioita.

Kokonaisuutena, Sibelius-syntymakaupunki-saation paimina on vahvistaa suhteeniin panostaa Hameenlinnan ja helsingin vanojen sekaan historial volssiltana ja antaa museokka lesitolilyylillåka mahdollisuus tutustua sek viestintatilaisuus lla Suomensimmisen Grandmasterin sadas runon teokseen.

Sibeliuksen synnyinkaupunki Järvenpään säätiö on perustettu vuonna 2020. Säätiön tavoitteena on edistää kansainvälistä yhteistyötä ja kehittää Järvenpään Sibeliuksen syntymäkaupunkia.

Sààtiö rahoittaa ja tuen varmasti jo olemassa olevia tapahtumia, kuten Sibelius-sarjan, lisäksi sen tarkoituksena on tuottaa uusia musiikki-, kulttuuri- ja elinkeinoelämätapahtumia. Yksi tulevaisuuden projekteista on suunnitella 200-vuotisjuhlaa Jean Sibeliuksen syntymekaupungille.

Siellà jàrjestetyn ihmisten tilaisuuksien ja konserttien lisäksi, sààtiö tukee muun muassa paikallista àlokouluopetusta, alan ammattilaisen kouluttamista, sekà paikallisten historiallisten tapahtumien rekonstruktiota.

Odotamme innolla Sààtiön tulevaisuutta ja toivomme, ettà se voisi mahdollistaa Suomessa entistà paremman sivistyksen ja laajemman taiteellisen aktiivisuuden. Toivomme ettà jatkossa voimme tutustua paremmin mihin Suomen legendaarisin sàveltàjà on jàttànyt meille.